Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Người đẹp, Hot girl

Người đẹp, Hot girl

Bảng xếp hạng Nhân vật, Biểu tượng

Nhân vật, Biểu tượng

Thêm vào màn hình

Safari trên iPhone/iPad: Nhấn vào biểu tượng Chia sẻ của trình duyệt (phía dưới, ở giữa - hoặc góc trên bên phải nếu là iPad), chọn Thêm vào MH chính (Add to Home Screen).

Chrome trên Android: Nhấn vào menu hình ba chấm dọc của trình duyệt (góc trên bên phải), chọn Thêm vào Màn hình chính (Add to Home screen).