BẢNG XẾP HẠNG
Top 10

Chia sẻ
Barack Obama

Barack Obama

Độ ngon hiện tại
734.192.654
Bill Gates

Bill Gates

Độ ngon hiện tại
732.493.752
Donald Trump

Donald Trump

Độ ngon hiện tại
732.078.745
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Độ ngon hiện tại
731.848.047
Elon Musk

Elon Musk

Độ ngon hiện tại
730.248.731
Jason Statham

Jason Statham

Độ ngon hiện tại
728.694.997
Angelina Jolie

Angelina Jolie

Độ ngon hiện tại
728.479.180
Brad Pitt

Brad Pitt

Độ ngon hiện tại
727.272.903
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Độ ngon hiện tại
726.789.725
Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi

Độ ngon hiện tại
726.752.347

Điểm xếp hạng sau mỗi lượt bình chọn được xử lý theo thuật toán Elo nổi tiếng mà Mark Zuckerberg đã từng thực hiện trong dự án FaceMash tại đại học Harvard. Dữ liệu tính toán được thu nhận tự động và toàn bộ từ sự tham gia bình chọn tự do và ngẫu nhiên của người dùng trang web.

Bảng xếp hạng này chỉ mang tính giải trí.

Tiếp tục bình chọn

Xem tất cả các Bảng xếp hạng

Thêm vào màn hình

Safari trên iPhone/iPad: Nhấn vào biểu tượng Chia sẻ của trình duyệt (phía dưới, ở giữa - hoặc góc trên bên phải nếu là iPad), chọn Thêm vào MH chính (Add to Home Screen).

Chrome trên Android: Nhấn vào menu hình ba chấm dọc của trình duyệt (góc trên bên phải), chọn Thêm vào Màn hình chính (Add to Home screen).